Polityka prywatności

  1. Sklep internetowy Dobre Ryby ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o Nabywcach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Nabywcom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje także informowanie Nabywców o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są takie informacje o Nabywcach jak: adresy poczty elektronicznej i dane osobowo-adresowe i służą one realizacji zobowiązań wobec Nabywców oraz ewentualnej wysyłce wiadomości o ofercie Sklepu, o ile została przez Nabywcę subskrybowana. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem danych dostawy przekazywanych Przewoźnikowi celem realizacji dostawy.

  2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Nabywców ma wyłącznie ograniczona liczba pracowników Sklepu Dobre Ryby, a więc spółki Biofresh sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a także partnerów właściciela Sklepu, a więc Gospodarstw Rybackich oraz firmy kurierskiej UPS Polska sp. z o.o. w Warszawie. Dane są dostępne dla pracowników wymienionych firm tylko w momencie realizacji zadań zleconych przez Nabywcę.

  3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach. Pozostają oni tak długo anonimowi, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe Nabywców są przechowywane na serwerach firmy Biofresh sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

  4. Dane Nabywców są zbierane i przechowywane wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy, a więc w celu realizacji jego statutowej działalności gospodarczej, w tym prowadzeniu sklepu internetowego oraz prowadzenia akcji marketingowej wobec Nabywców, o ile wyrazili oni na to zgodę z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

  5. Administratorem danych osobowych sklepu Dobre Ryby jest spółka Biofresh sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, która jest jednocześnie administratorem systemu informatycznego obsługującego Sklep. Każdy z Nabywców dysponuje prawem do wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

  6. Dane osobowe Nabywców są przetwarzane na podstawie zgody Nabywcy wyrażonej przed złożeniem zamówienia, to jest oświadczenia, którego wzór jest przedstawiony w pkt. 3g Regulaminu Sklepu.

  7. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag dotyczących polityki prywatności Sklepu należy się kontaktować przez adres email kontakt@dobreryby.pl lub przez formularz w dziale Kontakt Sklepu.
Facebook