Nasza hodowla

Hodowla ryb, które znajdą się potem na Państwa stole, prowadzona jest w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe, tj. z wykorzystaniem osiągnięć probiotechnologii. Środowisko stawów hodowlanych jest specyficznym przypadkiem ekosystemu, którego głównym elementem są intensywnie eksploatowane gospodarczo zbiorniki powierzchniowe. Nagromadzenie patogenów, niekorzystny bilans wymiany substancji biogennych między fazą wodną i stałą (osadową), mogą prowadzić do problemów ze zdrowotnością populacji ryb. Pożyteczne mikroorganizmy stosowane w hodowli wpływają korzystnie na zdrowotność ryb, przyswajanie i wykorzystanie karmy, a jednocześnie znakomicie wspierają ekosystem stawowy, biorąc udział w mineralizacji materii organicznej zalegającej w osadach oraz przeciwdziałają zagniwaniu, co z kolei przekłada się na jakość wody w zbiorniku hodowlanym. Probiotyki w hodowli ryb stymulują ich odporność, poprawiają wskaźniki ich przeżywalności oraz prowadzą do lepszych przyrostów poprzez wspieranie procesów trawiennych i lepszy metabolizm pasz.
Probiotyki są dziś powszechnie stosowane w profilaktyce żywieniowej i terapii człowieka oraz w produkcji zwierzęcej, a także jako promotory wzrostu u zwierząt lądowych. Posiadają zdolność przetwarzania laktozy w kwas mlekowy redukujący pH środowiska, co w naturalny sposób zapobiega kolonizacji jelit przez wiele niepożądanych drobnoustrojów. Światowe publikacje (Chiny, Japonia) wskazują na trzy główne mechanizmy działania probiotyków:
Facebook